Elise Irene Reynolds -1969, Connecticut, USA-

Elise Reynolds is an Amsterdam-based Dutch-American artist. She paints diverse subjects in oil paint, basically figurative, expressing strong narrative tales that sometimes result in her images developing symbolic qualities. Her work is both intense and playful. Favorite themes are movement, expressed in dance and cricket; animals, currently focusing on African wildlife but also favouring the local feathered population of Amsterdam. Since her baby girl Meta was born in the srping of 2003 she also of course makes as many sketches of her as she can!

Elise Reynolds has lived mostly in the Netherlands, but was born in the USA of Dutch-American parentage, and spent the first five years of her life there. She also lived in England for three years and came to Amsterdam at the age of eight. Her bilingual and tricultural background gives her a rich tapestry of impressions to work with. She also has developed her bilingual abilities professionally, and works as a freelance translator.

Reynolds always loved drawing as a child, and took up painting at the age of 16. When she was 18 she moved to New York City. There she discovered two important things: how much she loved Amsterdam and that she wanted to seriously pursue painting. (She attended model drawing classes at the Studio School in NY.) So she moved back to Amsterdam to do just this. In 1995 Reynolds met Alphons Freijmuth, noted Dutch painter and sculptor, and at his encouragement and assistance entered the AKI Art Academy in Enschede where she graduated in 1998.

Reynolds loves playing cricket and has competed with the Dutch National Women's team in two World Cups. Her show 'Cricket in my Eyes' in 1998 reflected that interest. She is now again working on a series revolving around cricket, inspired among other things by her experience of the Women's Cricket World Cup of 2000 in New Zealand . Below you find some articles about the artist from Dutch publications. Scroll down further to find the translated versions.


De column 'Balkenbrij' door Jan Balk

uit Cricket magazine Nr 15 -21 augustus 1998

(Scroll down for English translation)

De schilderijententoonstelling

Ik ken iemand die behalve goed kan bowlen ook in staat is om prachtig te schilderen. Een combinatie die zelden en volgens mij zelfs helemaal nooit voorkomt. Elise Reynolds heet ze en haar sprookjesachtige schilderijen over schitterende cricketmomenten hingen laatst op het clubhuis van VRA. Ze zwaait beide kanten uit in het Nederlands elftal en schildert in alle kleuren van de regenboog. Dat ze goed kan tekenen weet ik al sinds mijn vijftiende. Elise heeft destijds, ze was elf, een portret van mij gemaakt. Dat zag er schitterend uit. En als je van mij een prachtig portret kunt maken, dan barst je van het talent, dat kan ik je verzekeren. Maar dat tekenen en schilderijen is niet eens zo ontzettend bijzonder. Het is de combinatie met het bowlen die 't 'm doet. Ik heb de archieven erop nageslagen en Bob Willis kon in het verleden heel erg goed bowlen. Sneller dan wie dan ook in zijn goede tijd. Maar schilderen kon hij voor geen meter. Bob heeft ooit zijn huis geschilderd. jaren geleden. Zag er niet uit. Allemaal verschillende kleuren, die totaal niet bij elkaar pasten. En bovendien dekte de verf in het geheel niet. Angus Fraser bewijst tot op de dag van vandaag dat hij een waanzinnig goede bowler is. Offcutters, legcutters, het maakt "Gussie" allemaal helemaal niet uit. Maar schilderen of tekenen, daar heeft Fraser weinig kaas van gegeten. De openingsbowler van Engeland is in de derde groep van de Primary School blijven zitten. Hij had een 3 voor tekenen. En dan had je vroeger ook nog Malcolm Marshall. Die kon bowlen jongen, niet te geloven. Klein mannetje, maar een snelheid en controle, geweldig. Op zijn hoogtepunt was Malcolm de beste bowler van de hele wereld. Maar die andere kunstvorm, daar begreep Marshall heel weinig van. Op een gegeven moment vertrok hij naar Hampshire. Kon 'ie zijn eigen contract niet eens tekenen. Heel lang geleden was er iemand die het wel een beetje kon. Niemand minder dan de klassieke Engelse bowler Fred Trueman. Hij had talent en wilde zelfs, net zoals Elise, een expositie beginnen. Maanden lang sloot de bowler van weleer zich op in zijn zolderkamertje. Maar het eerste schilderij heeft hij nooit afgemaakt. De medium-pacer met de enorme laatste stap miste het zelfvertrouwen en kon niet, zoals Elise de verf op het doek krijgen. En andersom kom je de unieke combinatie van talenten van Elise ook nooit tegen. Rembrandt van Rijn, die kon schilderen als geen ander. Over de hele wereld is zijn naam een begrip en zijn doeken bekend. Maar bowlen, ho maar. Hij heeft ooit een seizoen lang voor de Koninklijk UD gespeeld in Deventer. Van Rijn was gek van cricket maar kreeg de bal niet op het spotje. Hij bowlde in dat bewuste seizoen 25 overs verdeeld over 16 wedstrijden. 275 runs kreeg onze Rembrandt tegen en hij had één slachtoffer. Een tegenstander van HCC ging hit-wicket. Picasso is ook wereldberoemd. Pablo was zelfs in staat om een googly te schilderen en kon bovendien in zijn goede tijd aardig batten. Heeft nog één seizoentje met een gemiddelde van 7.99 gespeeld bij Mook Cricket Club in Limburg. Maar bowlen, dat probeerde Picasso niet eens in de kooi. Pablo kreeg het nooit voor elkaar om zijn arm gestrekt te houden. Voor meer informatie over de schilderkunst van Elise moet je haar gewoon even e-mailen. Met een echte Reynolds haal je immers niet alleen een prachtig cricketschilderij in huis. Willis, Fraser, Marshall, Trueman, Van Rijn en Picasso zijn er helemaal niets bij.


De column '@clicken' van Ivar Dobber

uit het Amsterdams Stadsblad ---20 januari 1999

(Scroll down for English translation)

Internet als museum. Nee, ik bedoel niet de musea die op internet staan, maar de particuliere sites met kunst. Natuurlijk is kunst een wijd begrip. Iemand die de tekeningen van zijn peuter op het internet zet, kan dat als kunst beschouwen. Een ander is sereus bezig met het vervaardigen van schilderijen om die vervolgens over de digitale snelweg de wijde wereld in te sturen. Elise Reynolds (29) is één van hen. De in de Verenigde Staten geboren kunstenares studeerde aan de kunstacademie in Enschede. Vandaar dat ze de verkorte opleiding mocht volgen. Elise heeft een homepage waar haar broer in de Verenigde Staten haar schilderijen op zet: www.elisereynolds.com. De pagina oogt fris en opgeruimd. Er staan geen overbodige frutsels op en de schilderijen zijn een lust voor het oog, hoewel dat natuurlijk smaakgebonden is. "Ik maak foto's van mijn schilderijen en stuur die dan op naar mijn broer. Die zet ze dan op het internet. Hij maakt webpagina's voor zijn werk," vertelt Elise. Ze exposeert haar werken soms in cafés, of in de cricketclub VRA in het Amsterdamse Bos. Cricket is één van haar passies. Nog niet zo lang geleden speelde ze voor het Nederlandse dames team. Enkele schilderijen zijn dan ook aan deze sport gewijd. Elise: "Nu ik de schilderijen op internet heb, krijg ik ook reacties van vreemden, Het is leuk om schilderijen aan zoveel mogelijk mensen te laten zien. Iedereen heeft een andere kijk op de werken. Voor iedereen is het wat anders." Elise omschrijft haar werk als figuratief, kleurrijk en sfeervol. Terugkerende thema's zijn naast cricket, dans, cafés en dieren. "Ik schilder wat mij lief is. Sfeer vind ik belangrijk. Cafés lenen zich daar goed voor." De kunstenares beheerst ook de kunst van het digitaal schilderen, met het programma Painter. Ook die foto's zijn terug te vinden op de homepage en zijn soms nauwelijks van de echte schilderwerken te onderscheiden. Toch vindt Elise schilderen op doek mooier. "Maar het is leuk om erbij te doen. Het is ook veel sneller dan echt schilderen. Laatsts was er iemand die zo'n digitaal schilderij wilde kopen." Elise vult haar homepage binnenkort aan. Dan vermeldt ze onder meer de prijzen van de kunstwerken.


From the column '@Clicken' in the Amsterdams Stadsblad

-- January 20 1999 -

By Ivar Dobber

The Internet as a museum. No, not a museum on the internet, but a personal website which shows art. Of course art is subject to wide interpretation. Someone can put his three-year-old's drawings on the Internet and call that art. Someone else can be working seriously on their paintings and use the digital highway to help the paintings on their way into the wide world. Elise Reynolds (29) is one of these people. This artist, who was born in the United States, studied at the Art Academy in Enschede. Elise has a website that her brother in America put her paintings on: www.elisereynolds.com . The website has a neat and refreshing look. There are no unnecessary gimmicks and the paintings are a joy to behold, as subjective as that is. "I take pictures of my paintings and send them to my brother. He then puts them on the Internet. Making websites is his work," Elise tells me. She exhibits her work in cafés, and at the cricket club VRA in the Amsterdamse Bos. Cricket is one of her passions. She played for the Dutch National team not so long ago. Several paintings are devoted to this sport. Elise: "Now that my paintings are on the Internet, I also get reactions from perfect strangers. It is nice to show the paintings to as many people as possible. Everyone has their own unique perspective. The paintings have different meanings for different people." Elise describes her own work as figurative, colorful and expressive. Recurring themes, besides cricket, are also dance, café scenes and animals. "I paint what I love. Atmosphere is important to me. Cafés are great subjects in that respect." The artist also is skilled in the art of digital painting, she uses the program 'Painter'. The digital paintings can also be found on her website, and it is hard to tell the difference between these and her real paintings. However, Elise still finds painting on canvas far more beautiful. "But it is fun to do this on the side. And it is much quicker than real painting. One of the visitors of my website wanted to buy a digital painting the other day." Elise will be updating her website soon. Then she will also include the prices of the artworks.


A tongue-in-cheek article in the Dutch national cricket magazine about her show of cricket paintings in the clubhouse of VRA cricket club in Amstelveen in the summer of 1998

From the column 'Balkenbrij'

- Cricket nr.15 - August 21 1998

The Show

By Jan Balk

I know someone who besides being able to bowl well is also a great painter. A rare and possibly even unique combination. Elise Reynolds is her name and her magical paintings of brilliant cricket moments were on show at the VRA cricket clubhouse recently. She bowls in-swingers and off-cutters in the Dutch national team and her palette vaunts all the colors of the rainbow.

I have known she was a talented draughtswoman since I was fifteen. At the time -Elise was eleven- she drew a portrait of me. It looked wonderful. And if you can make a wonderful looking portrait of me, believe me, you are just loaded with talent. But it is not her sketching and painting capabilities that are so remarkable even. It is the combination of these with her talent for bowling that is so special. I've been looking through the old archives and Bob Willis was a renowned bowler in times past. Quicker than all the others in his prime. But he was hopeless at painting. Bob once painted his house, years ago. It looked dreadful. All different colors, clashing loudly. The paint was patchy too...

Angus Fraser proves himself as a bowler again and again. Off cutters, leg cutters, "Gussie" can do anything. But painting and sketching are a mystery to Fraser. The opening bowler of the English team was kept back in the third group of Primary school. He failed at sketching. And then there is Malcolm Marshall. He could bowl, man, unbelievable. A little guy, but his speed and control were incredible. At the pinnacle of his career, Malcolm was the best bowler of the whole world. But Malcolm couldn't make head or tails of this other art form. One day he was transferred to Hampshire. But the only thing he could draw was crowds.

Long ago there was someone who could do a little of both. No one less than the classic English bowler Fred Trueman. He was talented, and, like Elise, he wanted to have a show. For months the erstwhile bowler locked himself up in a small attic room. But he never finished even one painting. The medium pacer with the giant first step was lacking in self-confidence, and couldn't put the brush to the canvas as Elise has done. You never encounter the opposite either. Rembrandt van Rijn is beyond equal in the art of painting. His name and his art are famous around the world. But bowling? Forget it. He played one season for the Koninklijk UD in Deventer. Van Rijn was passionate about cricket but could not get the ball on the spot. In this one season he bowled 25 overs, spread over 16 matches. Our friend Rembrandt had 275 runs against, and only one victim. An opponent from HCC went hit-wicket. Picasso is also world famous. Pablo could even paint a googly and bat quite well in his day. He played one season for Mook Cricket Club in Limburg. But Picasso wouldn't even attempt bowling in the nets. It was impossible for Pablo to keep his arm straight...

(c) copyright Elise Reynolds, all rights reserved 1995-2000